Privacy verklaring

Privacy / disclaimer

Privacy
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ttif.company houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien u als bezoeker op onze site kijkt, dan gebeurt dat geheel anoniem. Hierbij wordt geen informatie verzameld die herleidbaar is op persoonsniveau. Informatie over surfgedrag op onze site wordt slechts gebruikt op geaggregeerd niveau, welke niet tot individuele personen is te herleiden. Zodra u een aanvraag doet voor een product of dienst zullen we u om contactinformatie vragen. Deze informatie hebben wij nodig om de gevraagde diensten te realiseren en goed af te leveren. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit voor de uitvoering van de gevraagde diensten van belang is.

Disclaimer
ttif.company besteedt grote zorg aan de kwaliteit van zijn website, desondanks kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Mede daarom kunnen – altijd en zonder voorafgaande kennisgeving – wijzigingen plaatsvinden. Wij raden u dan ook aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u actie onderneemt.

ttif.company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een activiteit of beslissing die wordt genomen op basis van de gepresenteerde informatie of schade als gevolg van onbereikbaarheid van de site of een onderdeel daarvan.

Disclaimer

[cookie_declaration]